Bänkelementet värmer upp säten och bänkar i offentliga utrymmen

KPL-bänkelement värmer upp säten och bänkar i kyrkor och andra offentliga utrymmen. Elementet placeras under sätet. Värmen strålar i huvudsak nedåt och ger på så sätt en bra värmefördelning till det kalla området för fötterna. Värmen som riktar sig uppåt höjer temperaturen för sittnivån.

Bänkelementet sparar energi eftersom det endast är nödvändigt att värma byggnaderna och utrymmena till viss del. Den sparar också skulpturer och trädelar från allt för stor uttorkning, som orsakas av traditionella uppvärmningssätt.

Tack vare sin tunna form och ljudlöshet, passar de omärkbara KPL-elementen också mycket bra i historiskt värdefulla utrymmen. Färg på elementet finns att välja från RAL-kartan, enligt avtal.

Installation:
Bestäm elementets plats under bänken och fäst elementet. Koppla strömkabeln och installeringslocket på plats. Installationen får endast utföras av den som har fått installationsrättigheter.

Styrning och reglering:
Reglering av elementet görs med en separat brytare, termostat eller regleringsanordning. Vid tillämpningar i kyrkor rekommenderas användning av en programmerad regleringsanordning för enkelhetens skull.

Ångspärr

Ångspärr behövs till kalla övre bottnar samt vid isolering av fuktiga utrymmen. Ångspärren placeras normalt ovanför INFRAHEAT -elementet, men kan också placeras mellan täckmaterialet och elementet, när det ska säkerställas att värmen går från elementet till täckmaterialet.  Förutom plast kan man också använda en platta med laminerad plast, som ångspärr.

Tillåtna täckmaterial för Infraheat-uppvärmning:

Täckmaterial

Tjocklek
mm
Element
125 W/m²
Element
150 W/m²

SPÅNSKIVA
t.ex. Leijona, Vibopan (ytbehandlade)

8
10
12
16
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

BRÄDPANEL
t.ex. Spont eller spräckpanel

8
12
16
22
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

GIPSSKIVOR
t.ex. Cyproc

9
11
12
ja
ja
ja
ja
ja
ja

TRÄFIBERSKIVOR
hårda

5
06
ja
ja
ja
ja

TRÄFIBERSKIVOR
halvhårda
t.ex. Leijona (jute)

8
10
ja
ja

ja
ja

Vid användning av andra täckmaterial måste du vara noggrann med att största tillåtna värden för värmemotstånd ej överskrids.

Största tillåtna
värmemotstånd (m² °C/W)

125 W/m²  150 W/m² 175 W/m²
0,16 0,13 0,09

Värmemotstånd r =  /  täckmaterialets tjocklek (m)  /  materialets värmeledningsförmåga (W/m²C)