Kostnadseffektiv och säker Infraheat-golvvärme

Ett omsorgsfullt uppvärmt hus kan anses vara en lösning i världsklass för boendetrivseln. Den största delen av golvvärmen produceras med förmånlig nattel och värme som lagrats i betongen frigörs under dagen till rumsluften. Värmeavgivningen regleras i första hand av golvbeläggningen.

Takvärmen ger en ytterst jämn temperatur för rummet. Med hjälp av den håller termostaterna en rumstemperatur med 0,5 graders noggrannhet från den önskade temperaturen. Golv- och takvärme i samverkan passar utmärkt för alla nya egnahemshus. Med hjälp av INFRAHEAT -uppvärmningssystem behöver boendetrivsel i toppklass ej bli dyrt. En lösning med eluppvärmning är hälften så billig som ett uppvärmningssystem med vattencirkulation. Vi rekommenderar också varmt en kombination av tak- och golveluppvärmning.

INFRAHEAT tak- och golvvärme baseras ej på cirkulation av vatten i byggnaderna. På grund av detta har systemet inga risker för vattenskador och inte heller mögelskador, som uppstår genom fuktskador.

Kostnadsbedömning för kombinationen tak- och golvvärme

Anskaffningspriset för uppvärmningsanordningen för småhus har gjorts för en kombination av tak- och golvvärme. Värmefördelningen har genomförts antingen med tak- eller golvvärme och kompletterats med enbart golvvärme i tvättutrymmen samt utrymmen med stengolv. Ett småhus anses vara ett envåningshus med arean 120 m², vars rumshöjd är 2,5 m.

Tak- och golvtillämpning för INFRAHEAT-värmemembran genomförd enligt bilden nedan:

  • Värmemelement 125 W/m² (uppmätt effekt 15 W/m³) värmeeffekt 3,75 kW
  • Rumstermostat (Eberle RTR 6202) sex stycken
  • Golvvärme 1,5 kW
  • Golvvärmekablar (tvättutrymme, Hemvårdsrum, WC, hall, kök, vardagsrum)
  • Belysningselement A3 (farstu)
  • Termostat (Eberle 52531) fyra stycken
  • Belysningselement A3 (förråd)

kostnadsbedömning för anläggningen endast 1600 €

 

Ta kontakt

Polarheat Oy
Uusikatu 23
90100 Uleåborg