Högvärmepanel till uppvärmning för stora hallutrymmen och öppna utrymmen.

TAS -öppen industristrålare

Öppna industristrålare passar på grund av sin höga yttemperatur särskilt bra till uppvärmning av stora hallar och öppna utrymmen.

Vanligaste användningsområden:

  • Metall- och stålindustrins förråd och hanteringshallar
  • Pack- och lastutrymmen
  • Korridorer och tunnlar
  • Riktad uppvärmning och arbetsplatsuppvärmning i kalla utrymmen
  • Idrottshallar och läktare, vänthallar på stationer
  • Stora presentations- och mötesutrymmen
  • Öppna stall, kalvnings- och fölningsutrymmen

Konstruktion:
Rörmotsåndens kapselmaterial är rostfritt stål, yttemperaturen är ca: 750 grader. Reflexen är av glansslipad kromstål vilket garanterar bra reflex- och stabilitetsegenskaper. Den aluminiumförzinkade stålkåpan har en överlägsen korrosionsbeständighet jämfört mot vanliga zinkytbeläggningar.

Installation:
Elementet placeras direkt i taket eller i upphängningsskenor med hjälp av fästesfötterna. Vid behov kan fästesfötterna placeras så att elementet kan vändas till önskat hörn. Vid installeringen måste minsta avståndet till brännbara material uppmärksammas.

Kopplingen till nätet bör vara fast och gruppkabeln ska ha en koppling av multipolär IEC 947.3-typ. Installationen får endast utföras av en godkänd elektriker.

Styrning och reglering:
Reglering av uppvärmaren sker antingen med en separat kopplingsdosa eller med termostat. I stora hallar rekommenderas ett centrerat reglerings- och styrsystem för uppvärmningen.