Installation av takvärme

En exempelinstallation har genomförts i huset på boendemässan i Kajana.

  • area 130 m²
  • Tak- och golvvärme i kombination.
  • Uppvärmningssytemets anläggningskostnad 20 /m²
  • Årlig uppvärmningskostnad ca: 500 €

Infraheat takvärme enligt bilden

  • Infraheat belysningselement
  • Infraheat golvvärmekablar enligt bilden
  • Eberle rumstermostat 4 st
  • Eberle golvvärmetermostat 8 st

Ångspärr

Ångspärr behövs till kalla övre bottnar samt vid isolering av fuktiga utrymmen. Ångspärren placeras normalt ovanför INFRAHEAT -elementet, men kan också placeras mellan täckmaterialet och elementet, när det ska säkerställas att värmen går från elementet till täckmaterialet.  Förutom plast kan man också använda en platta med laminerad plast, som ångspärr.

Tillåtna täckmaterial för Infraheat-uppvärmning:

Täckmaterial

Tjocklek
mm
Element
125 W/m²
Element
150 W/m²

SPÅNSKIVA
t.ex. Leijona, Vibopan (ytbehandlade)

8
10
12
16
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

BRÄDPANEL
t.ex. Spont eller spräckpanel

8
12
16
22
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

GIPSSKIVOR
t.ex. Cyproc

9
11
12
ja
ja
ja
ja
ja
ja

TRÄFIBERSKIVOR
hårda

5
06
ja
ja
ja
ja

TRÄFIBERSKIVOR
halvhårda
t.ex. Leijona (jute)

8
10
ja
ja

ja
ja

Vid användning av andra täckmaterial måste du vara noggrann med att största tillåtna värden för värmemotstånd ej överskrids.

Största tillåtna
värmemotstånd (m² °C/W)

125 W/m²  150 W/m² 175 W/m²
0,16 0,13 0,09

Värmemotstånd r =  /  täckmaterialets tjocklek (m)  /  materialets värmeledningsförmåga (W/m²C) 

Ta kontakt

Polarheat Oy
Uusikatu 23
90100 Uleåborg