Lågvärmepanelen ger värme åt bl.a kontor, butiker och badrum

AKL-lågvärmepanel

ALK- lågvärmepanelen ger behaglig värme åt kontor, butiker, pysselrum, badrum, snickarverkstäder och djurinhägnader.

Lågvärmepanelen kan installeras i utrymmen som är våta, fuktiga, innehåller ätbara ämnen samt som enligt 400 DP-modell är dammiga och brandfarliga.  Panelerna är tillverkade av förzinkad stålplatta och målade med värmebeständig pulvermålarfärg. Värmen fås med en membranresistor, som garanterar en behaglig och jämn värme.

Installation:
Bestäm elementets plats i taket eller upphängningsskenan och fäst kopplingsdelen på plats. Koppla strömkabeln till kopplingsdelens fästesremsor. Häng upp panelen på plats och fäst låsskruvarna. Elkopplingen får endast utföras av en godkänd elarbetare.

Styrning:
Reglering av elementet görs med en separat brytare, termostat eller regleringsanordning. Vid industritillämpningar rekommenderas användning av en programmerad regleringsanordning för att jämna ut konsumtionstoppar.