Mellanvärmepanel till industrihallar och förråd.

KLP -mellanvärmepanel

KLP -mellanvärmepanel ger värme till industrihallar och förråd. Sparar energi med hjälp strålningsuppvärmning.

Uppvärmningen som baseras på infraröd strålning är en effektiv och ekonomisk uppvärmningslösning. Den infraröda strålningen kan riktas dit där den mest behövs och temperaturen kan regleras flexibelt med hjälp av en passande styrningsanordning. Mellanvärmepanelerna passar särskilt bra till höga hallar och förrådsutrymmen. Andra användningsställen är arbetsplatser, verkstäder, tvättstugor, farstur, idrottshallar och butiker.

Konstruktion:
Mellanvärmepanelen består av två separata värmestrålare byggda av en värmeresistans och aluminiumpanel. Värmestrålning som riktas uppåt har förhindrats med hjälp av effektiv värmeisolering. Elementets stomme är pulvermålad aluminiumförzinkad stål. Vid elementets båda ändar finns fästesfötter för fästning.

Installation:
Elementet  kan fästas i taket eller i upphängningsskenor med användning av monteringsfötterna. Elementen ska installeras vågrätt för att undvika luftcirkulation. Vid installationen måste minsta avståndet till väggar, möbler och brännbara material uppmärksammas. Värmepanelens installationshöjd ska var minst 1,7 m, den rekommenderade höjden är ändå över 3,5 m. Elkopplingen för utföras endast av en godkänd elektriker.

Styrning och reglering:
Elementgruppen kan styras antingen med en separat kopplingsdosa eller med termostat. I industriutrymmen förverkligas styrningen bäst med hjälp av programmerbara elektroniska reglage. På så sätt hålls värmen jämn och toppeffekter kan jämnas ut under dygnet.

EPS-mellanvärmepanel

En kompakt uppvärmningslösning för industrihallar och förråd. Sparar energi med hjälp strålningsuppvärmning. Uppvärmningen som baseras på infraröd strålning är en effektiv och ekonomisk uppvärmningslösning.

Den infraröda strålningen kan riktas dit där den mest behövs och temperaturen kan regleras flexibelt med hjälp av en passande styrningsanordning. Mellanvärmepanelerna passar särskilt bra till höga hallar och förrådsutrymmen. Andra användningsställen är arbetsplatser, verkstäder, tvättstugor, farstur, idrottshallar och butiker.

Konstruktion:
EPS -mellanvärmepanel består av en värmestrålare som är ihopsatt av en värmeresistans och en emlajerad stålplatta. Värmestrålning som riktas uppåt har förhindrats med hjälp av  en reflex och effektiv värmeisolering. Elementets stomme är av aluminiumförzinkad stålplatta. Vid elementets båda ändar finns fästesfötter för fästning.

Installation:
Elementet  kan fästas i taket eller i upphängningsskenor med användning av monteringsfötterna. Elementen ska installeras vågrätt för att undvika luftcirkulation. Vid installationen måste minsta avståndet till väggar, möbler och brännbara material uppmärksammas. Värmepanelens installationshöjd ska var minst 1,7m, den rekommenderade höjden är ändå över 3,5m.  Elkopplingen får endast utföras av en godkänd elektriker.

Styrning och reglering:
Elementgruppen kan styras antingen med en separat kopplingsdosa eller med termostat. I industriutrymmen förverkligas styrningen bäst med hjälp av programmerbara elektroniska reglage. På så sätt hålls värmen jämn och toppeffekter kan jämnas ut under dygnet.