Montaż ogrzewania sufitowego

Przykład montażu wykonanego w domu mieszkalnym w miejscowości Kajaani.

  • Powierzchnia piętra 130 m2
  • Kombinowane ogrzewanie sufitowe i podłogowe
  • Koszty instalacji systemu ogrzewania 20 /m2
  • Koszty roczne ogrzewania ok. 500 €

Ogrzewanie sufitowe wg rysunku

  • Oprawa oświetleniowa z grzejnikiem Infraheat
  • Kable grzewcze ogrzewania podłogowego Infraheat wg rysunku
  • Termostaty pokojowe Eberle, 4 szt.
  • Termostaty ogrzewania podłogowego Eberle, 8 szt.

Paroizolacja

Paroizolację należy stosować na chłodnych górnych stropach oraz w wilgotnych pomieszczeniach. Zwykle, paroizolacja jest montowana powyżej grzejników INFRAHEAT, jednak może być układana między materiałem poszycia i ogrzewaczem, jeżeli zostanie stwierdzone, że ciepło od ogrzewacza oddziałuje na materiał poszycia. W jakości paroizolacji prócz tworzywa sztucznego można również wykorzystać panele, laminowane tworzywem sztucznym.

Materiały poszycia, dopuszczalne do zastosowania z ogrzewaniem Infraheat:

Materiał poszycia

Grubość
mm
Element
125 W/m²
Element
150 W/m²

PŁYTY WIÓROWE
na przykład, Leijona, Vibopan (licowane)

8
10
12
16
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

PANELE Z DESEK
na przykład, panele z wpustem lub pusty 

8
12
16
22
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

PŁYTY GIPSOWE
na przykład,  Cyproc

9
11
12
tak
tak
tak
tak
tak
tak

PŁYTY PILŚNIOWE
twarde

5
06
tak
tak
tak
tak

PŁYTY PILŚNIOWE
półtwarde
na przykład, Leijona (juta)

8
10
tak
tak
tak
tak

W przypadku zastosowania do poszycia innych materiałów należy zadbać, aby nie zostali przewyższone największe dozwolone wartości rezystancji termicznej.

Największa dopuszczalna
rezystancja termiczna (m² °C/W)

125 W/m²  150 W/m² 175 W/m²
0,16 0,13 0,09

Rezystancja termiczna m =  /  grubość materiału poszycia (m)  /  przewodność cieplna materiału (W/m²C)

Kontakt z nami

Polarheat Oy
Uusikatu 23
90100 Oulu