Panel grzewczy o małej mocy wytwarza ciepło m.in. w lokalach biurowych, sklepach i łazienkach

Panel grzewczy o małej mocy ALK wytwarza przyjemne ciepło w lokalach biurowych, sklepach, pokojach, przeznaczonych do rożnych zajęć, łazienkach, warsztatach stolarskich i w pomieszczeniach do hodowli zwierząt.

Panel grzewczy o małej mocy może być używany w mokrych, wilgotnych pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach z zawartością w powietrzu substancji żrących, o stopniu zapylenia 400 DP oraz w zagrażających pożarem pomieszczeniach. Panele są wyprodukowane z cynkowanej blachy stalowej i malowane farbą proszkową, odporną na działanie ciepła. Źródłem ciepła jest grzejny rezystor foliowy, wytwarzający przyjemne i równe ciepło.

Montaż:
Wyznaczyć miejsce do zainstalowania grzejnika na suficie albo na szynie do zawieszania i przymocować złącze. Podłączyć do złącza kabel zasilający. Zainstalować panel na jego miejscu i wkręcić śruby mocujące. Podłączenie elektryczne jest dokonywane tylko przez kwalifikowanego elektryka.

Regulacja:
Regulacja grzejnika odbywa się przy pomocy specjalnego przełącznika, termostatu albo systemu regulacyjnego. Przy zastosowaniu na obiektach przemysłowych zaleca się wykorzystanie programowanego systemu regulacyjnego celem wyrównywania szczytów zużycia energii.