Infraheat- rakenteiden kuivaaja on tehokas ja vähäenerginen betonikuivain

Infraheat- rakenteiden kuivaaja soveltuu erityisesti betonirakenteiden kuivaamiseen sekä uudisrakentamisessa että kosteusvauriokohteissa. Tapauksesta riippuen riittävä kuivausaste voidaan saavuttaa noin 1-7 viikon kuivauksella. Kuivatettavan kohteen lämpötila kuivauksen kestäessä kohoaa noin 50 - 60 celsiusasteen tasolle, kun rakenne on vapaasti tuulettuva (esimerkiksi välipohjalaatta).

Jos laatan alapuolella on lämpöeriste, betonin pinnan lämpötila voi kohota maksimissaan lämmityksen aikana noin 50 - 60c asteeseen. Alapuolelta eristetty 100 mm paksu betonilaatta lämpiää tasalämpöiseksi noin 2,5-3 vuorokaudessa. Laitteen energian kulutus on pieni ja kuivaus on haluttaessa äänetön

Infraheat- rakenteiden kuivaajan kuivausteho perustuu rakenteen lämpötilan nostamiseen, jolloin vesihöyryn osapaine rakenteen huokosissa kasvaa ja vesihöyry poistuu rakenteesta ympäröivään ilmaan. Lämmin rakenne lämmittää myös ympäröivää huonetilaa ja lisää huoneilman kosteudensitomiskykyä. Aina on huolehdittava siitä, että kuivatettavan tilan tuuletus on riittävä, jotta huoneilma voisi ottaa vastaan rakenteesta vapautuvan kosteuden.

Laitteen kuivausteho on sitä suurempi mitä korkeampi on rakenteen lämpötila kuivatuksen aikana. Korkea lämpötila voi aiheuttaa tuoreessa betoni- tai tasoitepinnassa halkeilua, mikä on muistettava kuivaustehoa säädettäessä. Uudet betonipinnat on jälkihoidettava hyvin ja betoni on oltava riittävän lujaa ennen rakenteen kuivattamista. Tuulettimen käyttö alentaa pintalämpötilaa merkittävästi. Paras kuivausteho saavutetaan kohteessa, jossa on normaali huonelämpötila.

Infraheat lämmittää kuivattavan kohteen välittömästi laitteen alla. Laitteen ja kuivattavan pinnan väliin jäävä 20 mm rako päästää kosteuden poistumaan rakenteesta myös ylöspäin. Mikäli useita Infra-Heat -laitteita käytetään rinnakkain, kannattaa laitteiden välimatka rajoittaa n. 300 millimetriin, jotta kuivausteho ei laitteiden välisellä alueella merkittävästi huonone.

Infraheat soveltuu hyvin myös seinä- ja kattorakenteiden kuivaamiseen sekä kaikkien muidenkin 50 - 60 celsiusasteen lämpötilan kestävien rakenteiden kuivaamiseen.

Infraheat kuivattimien käyttöohje

  1. Puhdista kuivattava alue.
  2. Aseta laite kuvattavan alueen päälle.
  3. Kytke kuivaaja verkkoon.
  4. Pidä laitteen lämpiävät pinnat puhtaana.
  5. Älä peitä kuivaajaa ja pidä ympäristö vapaana.
  6. Älä kävele laitteen päällä.
  7. Kuljeta laitetta pystyssä tai kyljellään.
  8. Tuulettimella varustetun mallin käyttökytkin on laitteen alapinnalla.