Strålningselementet är kostnadseffektivt och enkelt att installera

Strålningselementet är kostnadseffektivt och enkelt att installera, speciellt på ställen där man vill undvika en stor renovering. Strålningselement, till exempel olika värmepaneler är ett bra alternativ till vanliga element. De kan placeras t.ex. ovanför ett fönster och blir då inte täckta av möbler och är inte heller i vägen vid vistelseområden och utom räckhåll för små barn.