Suszarka do konstrukcji budowlanych Infra Heat jest skuteczną i zużywająca mało energii suszarką do betonu

Suszarka do konstrukcji budowlanych Infra-Heat szczególnie nadaje się do suszenia konstrukcji betonowych zarówno w warunkach obiektów nowego budownictwa, jak i w warunkach stałej wilgotności.  W zależności od konkretnego przypadku dostateczny poziom wysuszenia może być osiągnięty przy pomocy suszenia w ciągu 1-7 tygodni. Podczas trwania procesu suszenia temperatura wysuszanych obiektów wzrasta do poziomu około 50 - 60 stopni Celsjusza, gdy konstrukcja jest dobrze przewietrzana (na przykład, płyta stropowa).

Jeżeli dolna część płyty ma izolację cieplną, temperatura powierzchni betonu podczas maksymalnego nagrzewania może wzrosnąć do około 50 - 60 stopni Celsjusza. Izolowana od strony dolnej płyta betonowa o grubości 100 mm jest rozgrzewana do równomiernej temperatury w ciągu około 2,5-3 dób. Zużycie energii przez urządzenie jest małe i w razie potrzeby proces suszenia może być bezszumowym.

Skuteczność suszenia suszarki do konstrukcji budowlanych Infra-Heat polega na wzroście temperatury konstrukcji, przy czym wzrasta ciśnienie cząstkowe pary wodnej w porach konstrukcji i para wodna jest wydalana z konstrukcji do powietrza otaczającego. Rozgrzana konstrukcja ogrzewa też powietrze w pomieszczeniu oraz zwiększa podatność powietrza w pomieszczeniu na wchłanianie wilgoci. Zawsze trzeba zadbać o to, aby zapewnić dostateczne przewietrzanie wysuszanej przestrzeni, żeby powietrze w pomieszczeniu mogłoby wchłaniać wilgoć.

Skuteczność suszenia jest tym większa, im wyższa jest temperatura konstrukcji podczas jej wysuszania. Zbyt wysoka temperatura wysuszania może spowodować powstawanie szczelin lub rozwarstwień w świeżo ułożonym betonie lub na wyrównywanej powierzchni, więc należy pamiętać o regulacji mocy suszarki. Należy odpowiednio zadbać o nowe powierzchnie betonowe i wtedy beton osiągnie dostateczna trwałość przed wysuszaniem konstrukcji. Stosowanie wentylatorów znacznie obniża temperaturę powierzchni. Najlepsza skuteczność wysuszania jest osiągana w miejscach, w których jest zwykła temperatura pokojowa.

Obiekt, wysuszany za pomocą suszarki Infra-Heat, powinien znajdować się pod urządzeniem. Pozostawiana pomiędzy urządzeniem i wysuszaną powierzchnią szczelina 20 mm sprzyja odprowadzaniu wilgoci na zewnątrz. Jeżeli równolegle używa się kilka urządzeń Infra-Heat, odległość między urządzeniami jest ograniczana do ok. 300 milimetrów, aby znacznie nie pogorszyć skuteczność wysuszana w strefie, znajdującej się pomiędzy suszarkami.

Suszarka Infra-Heat również dobrze nadaje się do wysuszania konstrukcji ściennych i sufitowych oraz do wysuszania wszystkich innych konstrukcji, odpornych na temperaturę do 50 - 60 stopni Celsjusza.

Instrukcja obsługi suszarki Infra-Heat:
Oczyść wysuszaną powierzchnię. Zainstaluj urządzenie nad wysuszaną powierzchnią. Podłącz suszarkę do sieci zasilającej. Dbaj o czystość powierzchni grzewczych urządzenia. Nie wolno przykrywać suszarkę i zadbaj też o jej swobodnym otoczeniu. Nie wolno chodzić nad suszarką. Urządzenie należy przemieszczać w pozycji pionowej lub leżącymi na boku. W modelach, wyposażonych w wentylatory, przełącznik uruchamiający znajduje się na dolnej powierzchni urządzenia.