Värme till hemmen ända sedan år 1978!
Värme till hemmen ända sedan år 1978!
Kontakta oss

INFRAHEAT -uppvärmningssystem är säkert och förmånligt samt sparar utrymme och energi. Inga vattenskador - inget mögel samt inga problem för dammallergiker! Behöver du både belysning och uppvärmning på samma utrymme? Lösningen är INFRAHEAT - belysningselement.

Polarheat Oy:s produktfamilj består av Infraheat -värmeelement, regulatorer, värmeskåp, belysningselement, låg-, mellan- och högvärmepaneler samt golvvärmesystem. Våra produkter uppfyller kraven för energieffektivitet uppställda för lågenergihus. Vårt produktsortiment täcker uppvärmningsbehoven för både småhus, som produktionsanläggningar och offentliga utrymmen.

Vårt försäljningskontor finns i Uleåborg, men vi utför tjänster över hela Finland och vi hittar gärna lösningar även för privata uppvärmningsproblem tillsammans med dig, kontakta oss!

Kostnadseffektiv och säker Infraheat-golvvärme

Ett omsorgsfullt uppvärmt hus kan anses vara en lösning i världsklass för boendetrivseln. Den största delen av golvvärmen produceras med förmånlig nattel och värme som lagrats i betongen frigörs under dagen till rumsluften. Värmeavgivningen regleras i första hand av golvbeläggningen.

Takvärme är ett enkelt och smidigt uppvärmningssätt

Golv- och takvärme i samverkan passar utmärkt för alla nya egnahemshus. Även fast det är frågan om boendetrivsel i världsklass, är inte inskaffandet eller förbrukningen av värmen dyr.

Strålningselementet är kostnadseffektivt och enkelt att installera

Strålningselementet är kostnadseffektivt och enkelt att installera, speciellt på ställen där man vill undvika en stor renovering. De kan placeras t.ex. ovanför ett fönster och blir då inte täckta av möbler och är inte heller i vägen vid vistelseområden och utom räckhåll för små barn.

Ta kontakt

Polarheat Oy
Uusikatu 23
90100 Uleåborg