Takvärme är ett enkelt och smidigt uppvärmningssätt

Golv- och takvärme i samverkan passar utmärkt för alla nya egnahemshus. Även fast det är frågan om boendetrivsel i världsklass, är inte inskaffandet eller förbrukningen av värmen dyr.

En lösning för eluppvärmning i världslass får du till hälften av priset jämfört mot ett uppvärmningssystem med vattencirkulation Den enkla användningen och boendetrivseln är ändå i topp när man kombinerar golvvärmen med takvärme.

INFRAHEAT tak- och golvvärme baseras ej på cirkulation av vatten i byggnaderna. På grund av detta har systemet inga risker för vattenskador och inte heller mögelskador, som uppstår genom fuktskador. INFRAHEAT takvärme representerar redan idag framtidens lågvärmeteknik. Värmefoliens yttemperatur är endast 30 40 celsius vid taket. Detta skapar förutsättningar för en hälsosam innermiljö med lite damm.

Kostnadsbedömning för kombinationen tak- och golvvärme

Anskaffningspriset för uppvärmningsanordningen för småhus har gjorts för en kombination av tak- och golvvärme. Värmefördelningen har genomförts antingen med tak- eller golvvärme och kompletterats med enbart golvvärme i tvättutrymmen samt utrymmen med stengolv. Ett småhus anses vara ett envåningshus med arean 120 m², vars rumshöjd är 2,5 m.

Tak- och golvtillämpning för INFRAHEAT-värmemembran genomförd enligt bilden nedan:

  • Värmemelement 125 W/m² (uppmätt effekt 15 W/m³) värmeeffekt 3,75 kW
  • Rumstermostat (Eberle RTR 6202) sex stycken
  • Golvvärme 1,5 kW
  • Golvvärmekablar (tvättutrymme, Hemvårdsrum, WC, hall, kök, vardagsrum)
  • Belysningselement A3 (farstu)
  • Termostat (Eberle 52531) fyra stycken
  • Belysningselement A3 (förråd)

kostnadsbedömning för anläggningen endast 1600 €

 

Ta kontakt

Polarheat Oy
Uusikatu 23
90100 Uleåborg