Infraheat -konstruktionernas torkfläkt är en effektiv och energisnål betongfläkt

Infraheat -konstruktionernas torkfläkt passar särskilt till torkning för betongbyggnader samt vid nybyggnader och vid fuktskador. Beroende på situationen kan tillräcklig torkningsgrad fås med ca: 1-7 veckors torkning. Temperaturen för det torkade objektet stiger till ca: 50 - 60 celsiusgrader, när byggnaden är fritt ventilerad (t.ex. mellanbottenplatta)

Om det finns en värmeisolering under plattan kan betongytans temperatur maximalt stiga till ca: 50 - 60 c grader under uppvärmningen. Den 100 mm tjocka betongplattan som är isolerad underifrån värms upp till jämn temperatur inom ca 2,5-3 dygn. Anläggningens energiförbrukning är liten och torkningen är ljudlös om så önskas.

Torkeffekten för Infra-Heat -konstruktionernas torkfläkt baseras på höjningen av konstruktionens temperatur, vilket gör att vattenångans deltryck i konstruktionen ökar och vattenångan avlägsnas från konstruktionen till den omgivande luften. Den varma konstruktionen värmer också det omgivande rumsutrymmet och ökar rumsluftens fuktbindningsförmåga. Det måste alltid ses till att ventilationen för det torkade utrymmet är tillräckligt så att rumsluften kan ta emot fuktigheten som frigörs från konstruktionen.

Anordningens torkeffekt blir större ju högre konstruktionens temperatur är under torkningstiden. En hög temperatur kan orsaka sprickor i färsk betong- eller spackelyta, vilket måste kommas ihåg vid reglering av torkningseffekten. Nya betongytor måste efterbehandlas bra och betongen måste vara tillräckligt hård innan konstruktionen torkas. Användning av fläkten sänker yttemperaturen märkbart.  Den bästa torkeffekten uppnås i utrymmen med normal rumstemperatur.

Infra-Heat värmer utrymmet som ska torkas direkt under anläggningen. 20 mm springan som lämnas mellan anordningen och den torkade ytan släpper ut fukten från konstruktionen även uppåt. Om flera Infra-Heat -anordningar används sida vid sida bör anordningarnas mellanrum begränsas till ca: 300 millimeter, så att torkeffekten ej försämras märkbart på avståndet mellan anordningarna.

Infra-Heat passar också bra till torkning för vägg- och takkonstruktioner samt till torkning för alla andra konstruktioner som tål 50-60 celsiusgrader temperatur.

Bruksanvisning för Infra-Heat torkfläktarna:
Rengör området som ska torkas..  Placera anordningen på området som ska torkas. Koppla torkfläkten till nätet. Håll ytorna som värms upp på anordningen rena. Täck ej över torkfläkten och håll den omgivande miljön fri. Gå ej ovanpå anordningen. Transportera anordningen upprätt eller på sidan. Kopplingsdosan för modellen utrustad med fläkt är placerad vid anordningens nedre yta.