Taklistelementet är ett enkelt alternativ utan stora renoveringar

INFRAHEAT -taklistelement värmer både bostäder, tvättrum, duschutrymmen, garage, fritidsstugor, farstur och kontor.  Taklistelementet är ett passande alternativ när du behöver uppvärmningssystem till redan existerande utrymmen och vill undvika större renoveringar.

Värmeelementet är inkapslat och nedsänkt i en frontpanel som är av pressad aluminium. Elementets stomme är av förzinkad stålplatta. Elementet är stiligt och smälter in bra i omgivningen. Eftersom elementet tål stänkvatten, passar den också i fuktiga utrymmen. Taklistelementet placeras på ett passande ställe vid gränsen för taket och väggen. Den är utrustad med installationsfästen, som automatiskt bedömer avståndet till taket och på så sätt underlättar installationen. Fästesspänningen är 230 volt.

Det finns extrautrustning till taklistelementet och med hjälp av dess går den att installera även vid svårare förhållanden. Extrautrustningen är bl.a. vägginstallationsflärp, takfästesfot och kallpanel.

Reglering av elementet:
Det finns att få en termostat till elementet, vars sensor är i änden av elementets kopplingsdosa eller så installeras den på väggen under elementet eller längre bort. Sensorn ledningsdras med starkströmkabel. Elementet kan styras med rumstermostaten som placerats på väggen. Termostatens placeringshöjd är 1500 mm. Olika centrerade system passar till styrning för taklistelementet. Installation av sensorn eller mätsändaren görs på samma sätt som för termostaten.